Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 13 oktober 2019


Inleiding

Dit privacybeleid definieert onze maatregelen met betrekking tot de informatie die wij direct of indirect over u verzamelen (hierna "persoonsgegevens" genoemd), de verwerking en overdracht ervan. Het definieert ook uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en geeft de persoon aan met wie u contact opneemt als u deze rechten wilt uitoefenen.


Op wie is het privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.digitalfarmers.be, beheerd door Digital Farmers BV, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Boekenberglei 18/5, vijfde verdiep, 2100 Deurne, België (hierna "Digital Farmers", "wij" of "onze").

Wij zijn erg blij met uw interesse in Digital Farmers en onze diensten. Om u de best mogelijke ervaring te bieden, zorgen wij ervoor dat wij er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en op een wettige, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid beschrijft de middelen die we gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken, op te slaan en te beschermen:

- U bezoekt onze website;
- Wij leveren professionele diensten aan u of uw klanten;
- U verstrekt ons uw persoonlijke gegevens;

Dit privacybeleid bevat ook informatie met betrekking tot de mededeling van uw persoonlijke gegevens aan derden (dienstverleners, partners, dienstverleners, enz.).


De persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Als onderdeel van de diensten die wij aan u leveren of wanneer u onze website bezoekt of de inhoud die wij u aanbieden, kunnen wij u verzoeken om enkele van uw persoonlijke gegevens te verzamelen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook verzamelen en verkrijgen wanneer andere personen deze aan ons verstrekken (bijv. uw serviceproviders of uw serviceproviders) of omdat het gegevens in het publieke domein zijn.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook direct of indirect verzamelen en verkrijgen als gevolg van het analyseren van uw gedrag op onze website. Om bijvoorbeeld uw surfervaring te verbeteren, kunnen wij (of onze dienstverleners) gebruik maken van cookies (kleine tekstbestanden die in uw browser zijn opgeslagen) en webbeacons die uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen.

De persoonlijke gegevens die wij direct of indirect verzamelen of verkrijgen kunnen onder meer bestaan uit uw naam, leeftijd, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, land van verblijf, type browser en taal, blogs, forums en andere sociale media toepassingen of diensten waartoe wij toegang verlenen.

De persoonlijke gegevens die wij direct of indirect verzamelen of verkrijgen kunnen ook "gevoelige gegevens" omvatten, zoals informatie of inlichtingen over uw gezinssituatie, levensstijl, sociale situatie, beroep of opleiding. De categorieën van persoonlijke gegevens die wij direct of indirect verzamelen of verkrijgen kunnen variëren afhankelijk van de aard van de diensten die wij aan u of onze klanten leveren, of de manier waarop u op onze website navigeert.

Wanneer het voor ons noodzakelijk blijkt om speciale categorieën van persoonlijke gegevens ("gevoelige gegevens") te verzamelen of te gebruiken, vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming. Bij het bestellen van betaalde inhoud, kunnen financiële informatie (zoals kaarttype en vervaldatum) en andere financiële gegevens die worden gebruikt om uw betaling te verwerken, worden verzameld.

Wanneer wij de persoonlijke gegevens van onze klant ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle gegevens die direct door de klant of indirect namens hem aan Digital Farmers worden verstrekt, op een wettige, eerlijke en transparante wijze zijn verzameld.

Wij begrijpen het belang van de bescherming van de privacy van minderjarigen. Onze website en diensten zijn niet ontworpen voor of bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. Ons privacybeleid is niet gericht op het opzettelijk verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens van minderjarigen.


Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u professionele diensten te verlenen. In dit verband kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor communicatiedoeleinden. Deze communicatie kan worden gedaan met u, onze partners of dienstverleners.

Wij kunnen ook uw persoonlijke gegevens via onze website verzamelen om:

- te reageren op uw verzoeken die via onze website worden verzonden;
- onze website te beheren en te verbeteren;
- de inhoud van onze website aan te passen om uw surfervaring te personaliseren;
- om u diensten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn;
- toegang te geven tot de online inhoud;

Deze persoonlijke gegevens kunnen ook worden verwerkt:

- Voor commerciële prospectie of loyaliteit;
- Om uw bestellingen en facturatie te beheren;
- Om anonieme handelsstatistieken op te stellen.

In bepaalde omstandigheden kunnen onze teams u ook uitnodigen voor evenementen die voor u interessant kunnen zijn of u informatie over onze activiteiten toesturen.


Rechtsgrondslag

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden vanwege: (a) onze legitieme belangen in de efficiënte levering van de diensten die wij aan u of onze klanten leveren, voor zover deze belangen niet onevenredig zijn met de rechten van de betrokken personen, (b) de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, (c) het feit dat de informatie noodzakelijk is om u van onze diensten te voorzien of om deze aan onze klanten te leveren.

Voor zover wij gevoelige persoonlijke gegevens over u verwerken voor een van de bovengenoemde doeleinden, zullen wij dit doen omdat: (i) u heeft ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven om deze gegevens te verwerken; (ii) u hebt uw persoonlijke gegevens beschikbaar gesteld in het publieke domein.

Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om u marketing- of verkoopmaterialen te verstrekken, zullen wij u dergelijke materialen alleen verstrekken nadat wij u vooraf op de hoogte hebben gesteld van onze intentie om deze naar u toe te sturen op het moment dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld.

Als u geen marketing- of verkoopmateriaal meer van ons wenst te ontvangen, nodigen wij u uit om u af te melden via de afmeldlink in onze communicatiemail of ons een e-mail te sturen naar info@digitalfarmers.eu.


Aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens door?

Voor elk van de in het hoofdstuk "Gebruik van uw persoonlijke gegevens" genoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met onze partners of dienstverleners.

Wij informeren u dat sommige van de ontvangers van uw persoonlijke gegevens, zoals hierboven vermeld, in een land buiten de Europese Unie kunnen verblijven. De wetten en voorschriften van dit land bieden niet altijd hetzelfde niveau van gegevensbescherming. In deze situaties zullen wij ervoor zorgen dat de maatregelen die worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming zijn met de wettelijke verplichtingen die in de Europese Unie van kracht zijn.


Blogs en sociale media

Onze website kan verschillende blogs en andere sociale netwerktoepassingen of -diensten hosten waarmee u inhoud aan andere gebruikers kunt communiceren (hierna "sociale media" genoemd): Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, enz.

Alle persoonlijke gegevens of andere informatie die via deze toepassingen openbaar worden gemaakt, kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze media, waarover wij weinig of geen controle hebben. Wij kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik van uw persoonlijke gegevens door een andere gebruiker van deze media.


De bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken strikte maatregelen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, waaronder:

- technologische veiligheidsmaatregelen: firewall, data-encryptie, antivirus, multi-factor authenticatie, enz;
- fysieke beveiligingsmaatregelen in ons kantoor;
- bewustmaking en training van ons team over onze verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;
- regelmatige controles om ervoor te zorgen dat we alleen toegang hebben tot de persoonlijke gegevens die we nodig hebben.

Hoewel wij de beste veiligheidsmaatregelen nemen bij het verzamelen van uw persoonlijke gegevens, is de overdracht ervan via het internet (ook per e-mail) nooit volledig veilig.

Wij verbinden ons ertoe technische voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze vervormd, beschadigd of doorgegeven worden aan onbevoegde derden.


Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in onze systemen voor de langste van de volgende periodes: (i) zo lang als nodig is om de continuïteit van onze diensten te waarborgen, (ii) gedurende de wettelijk toegestane opslag-, archiverings- en verjaringstermijnen, (iii) het einde van de verjaringstermijn die van toepassing is na een geschil of onderzoek met betrekking tot een van onze aanbiedingen of voorstellen, of een van onze diensten.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken worden slechts zo lang bewaard als strikt noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. In het bijzonder worden uw accountgegevens 5 jaar bewaard vanaf het einde van onze contractuele relatie of vanaf de laatste login op uw account.

Gegevens met betrekking tot commerciële prospectie worden bewaard tot het einde van de dienst of tot u zich afmeldt door op de aangegeven link te klikken.


Aard van uw rechten

U hebt een individueel recht op toegang, opvragen, wijzigen, verwijderen en bezwaar maken tegen de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, verwerken, opslaan en delen. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens omvatten het volgende:

- Het bekomen van een kopie van de persoonlijke gegevens we over u verwerken;
- Het bijwerken van uw persoonlijke gegevens;
- Het corrigeren van onvolledige of onjuiste persoonlijke gegevens;
- Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
- Vraag om verwijdering van persoonlijke gegevens of beperk ons gebruik ervan;
- Verzet u tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Om uw rechten op uw persoonlijke gegevens uit te oefenen of om informatie te verkrijgen over ons gebruik van deze gegevens, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: info@digitalfarmers.be.  


Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in dit beleid zullen worden gemeld door middel van een wijziging van de revisiedatum die bovenaan de pagina staat vermeld. Elke gewijzigde versie van dit Privacybeleid wordt van kracht vanaf die datum. Wij moedigen u daarom aan om dit beleid regelmatig te raadplegen.

Informatie over cookies

Wij informeren u dat er cookies worden gebruikt bij het gebruik van de website www.digitalfarmers.be. Cookies zijn computerbestanden die voor een beperkte tijd op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. U behoudt de mogelijkheid om u te verzetten tegen het opslaan van cookies door uw internetbrowser te configureren.

Designed with
by Digital Farmers